NCR blokovi - Grafika Čobanović

*Kopirajući listovi u bloku! Štampa u 1 ili 2 boje po vašoj želji.

*Izrada otpremnica, računa, prevoznica,  konobarskih blokova, radnih naloga,putnih naloga itd.

*U cene nije uračunat PDV (20%).

ncr perforacija
Primer 1 - blok-otpremnica sa štampom u 1 boji
perforacija
Primer 2 - perforacija/cepkanje
Primer 3 - blok-otpremnica sa štampom u 1 boji A4 formata
Call Now Button
X